Meer informatie

info@degrotebeer.be

HET PLANETENPAD

Op ons planetenpad kan je een wandeling maken door een schaalmodel van het Zonnestelsel van de Zon tot Neptunus. Elke meter die je stapt komt in werkelijkheid overeen met een afstand van 10,3 miljoen kilometer.  Je vertrekt op de hoek van de Lindendreef en de Antoon de Lalaingstraat bij de Zon en wandelt tot achter de sportvelden van VZW Spijker. Het planetenpad is ongeveer een halve kilometer lang en altijd toegankelijk.

De planeten en de Zon worden voorgesteld door mooie, grote borden waarop je interessante wetenswaardigheden kan terugvinden over de planeet. Bovendien kan je het mythologische verhaal achter de planeet nalezen. De borden zijn gemaakt door jongeren voor jong en oud. Leerlingen van het tweede jaar Grieks-Latijn verzorgden de mythologische teksten en leerlingen van het zesde jaar bogen zich over de wetenschappelijke kant.  

Op de borden zelf worden ook de planeten op schaal voorgesteld, al wordt hier een andere schaal gehanteerd dan voor de wandeling. Mochten we dezelfde schaal hanteren dan zouden de planeten minuscule bolletjes zijn ...
Alles is relatief, dus grenzen ook….  de grens van het planetenpad ligt bij Neptunus; de laatste planeet in ons Zonnestelsel. Dit is een vrij letterlijk te nemen grens. De idee achter dit pad is de bezoeker laten ervaren hoe immens groot het Zonnestelsel in werkelijkheid is en daarbij hoe uitgestrekt en - naar ons gevoel - grenzeloos de ruimte is. Het overstijgt dus meerdere grenzen: letterlijk die tussen de aarde en de ruimte, maar ook die tussen ons Zonnestelsel en wat daar nog voorbij ligt. Mensen krijgen een idee van de grenzeloosheid.
We overschrijden ook een minder tastbare grens: die tussen wetenschap en cultuur, feiten en mythologie. Sterrenkunde is zowel een wetenschappelijk als een cultureel gegeven. We willen de bezoekers trakteren op fysische en chemische eigenschappen van planeten en sterren, maar hen ook laten kennismaken met mythologische verhalen die eeuwenoud zijn; vele planeten werden immers vernoemd naar goden uit de Griekse en Romeinse mythologie. Op deze manier overschrijden we dus nog op een andere manier grenzen. Voor elk wat wils!  


Het sterrenkundige luik en "wandelroute op schaal" van het planetenpad kwamen tot stand in de lessen sterrenkunde in het zesde jaar (schooljaren 2015-2016 en 2016-2017). Met veel enthousiasme hebben de zesdejaars diameters, temperaturen en andere fysische en chemische wetenswaardigheden van de planeten bestudeerd. De resultaten zijn terug te vinden op de verschillende infoborden.

Volgende leerlingen werkten mee:

Hannelore Peeters, Olivia Vlasie, Emilie Hendrickx, Louis Lemaire, Evelien Poels, Hélène Wouters, Renske Quirijnen, Elize Van opstal, Liesse Doms, Nena Ceyssens, Roos Hessels, Matthijs Bekaert, Caroline Van der Jonckheyd, Kaat Van Aperen, Melissa Sandoval Martinez, Lore Roefs, Janne Heirman, Samantha Mc Pherson, Rik Surkyn, Anouk de Hoon, Heleen Verschueren, Lotte Magnus, Ghislaine Stoffelen, Roel Janssen, Thijs Ruts, Silvana Smits, Siebe Van Calster, Anton Voeten en Samantha Van Rijthoven onder leiding van Ann Verstraelen en Kris Willems


De verhalende kant werd uitgeplozen door de leerlingen uit 2 Grieks-Latijn (schooljaar 2015-2016). Zij kozen de gepaste mythologische verhalen uit die draaien rond goden en figuren uit de klassieke oudheid. Die dienden als inspiratie om de planeten en hemellichamen een naam te geven. Met veel plezier verzamelden zij de beste verhalen die de Romeinse en Grieke oudheid te bieden heeft.

Volgende leerlingen werkten mee:

Caroline Bartholomeeusen, Lise Caljon, Fien Canfyn, Margit Claessens, Jordy Crauwels, Lien De Cordt, Daria Ilie, Tom Lambregts, Iolanda Matei, Demi Mortelmans, Ruth Ooms, Celine Rombouts, Catho Schrijvers, Eliana Smits, Renée Sysmans, Demy van den Heuvel, Ragna Van Muylem, Oete Verhoeven, Willem Vos en Janne Willemse, onder leiding van Anne Jacobs en Mitch Goos